Hạ tầng điện

UDICO là chủ đầu tư và đang trực tiếp quản lý, vận hành Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ – công suất 229MVA, Trạm biến áp 110/22kV Nhơn Trạch 5 – công suất 189MVA và hệ thống lưới điện phân phối 22kV, cùng với đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề đang cung cấp điện an toàn, ổn định cho các Nhà đầu tư trong khu công nghiệp Nhơn Trạch I, II, III, V … huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; Và với Sứ mệnh trở thành đối tác cung cấp giải pháp về năng lượng đáng tin cậy tại các Khu công nghiệp ở Việt Nam và tiếp tục mở rộng phạm vi cấp điện, năm 2018 UDICO triển khai các thủ tục đầu tư dự án Trạm biến áp 110/22kV Khu công nghiệp Hựu Thạnh – công suất thiết kế 189MVA cấp điện cho các nhà đầu tư trong Khu công nghiệp Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Năm 2021 UDICO đã đầu tư một phần hệ thống lưới điện phân phối 22kV, hiện đang triển khai lắp đặt 01 máy biến áp 63MVA, dự kiến đóng điện vận hành vào cuối năm 2023.