DỊCH VỤ

Cùng với sự phát triển của đất nước, trải qua quá trình nỗ lực xây dựng và trưởng thành, sau hơn 20 năm hoạt động UDICO đã khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường về các dự án đầu tư phát triển nhà, dịch vụ cung cấp điện, hạ tầng khu công nghiệp, thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, đường dây và trạm biến thế…

CẤP ĐIỆN

Hơn 20 năm quản lý, vận hành các Trạm biến áp 110/22kV, quản lý, vận hành lưới điện 22kV và kinh doanh bán lẻ điện từ cấp điện áp 22kV trở xuống; Dịch vụ cung cấp điện…

XEM CHI TIẾT

XÂY LẮP ĐIỆN

Bên cạnh việc xây lắp hạ tầng điện phục vụ cho lĩnh vực cung cấp điện của công ty, UDICO còn có năng lực cung cấp dịch vụ xây lắp hạ tầng điện cho các khách hàng…

XEM CHI TIẾT

BẢO TRÌ ĐIỆN

Với mục tiêu “Trở thành cộng sự của khách hàng, tìm hiểu các rủi ro tiềm ẩn của hệ thống điện và có những giải pháp khắc phục kịp thời, giữ cho hệ thống điện hoạt động…

XEM CHI TIẾT