Địa điểm

KCN Nhơn Trạch V – huyện Nhơn Trạch – tỉnh Đồng Nai

Quy mô

Công suất: 189 MVA gồm 3 tổ máy 3x 63 (MVA)

Số lộ ra: 12 lộ

Tổng mức đầu tư: 178,1 tỷ

Dự án được triển khai từ năm 2010 nhằm cung cấp điện cho khách hàng sử dụng tại KCN Nhơn Trạch 5, Lộc Khang và các KCN Nhơn Trạch khác. Năm 2011 Công ty đã đầu tư hoàn thành và đóng điện đưa vào sử dụng Máy biến áp 63 MVA số 01 (giai đoạn 1).

Máy biến áp 63MVA T1

Năm 2012, Công ty triển khai đầu tư lắp đặt tiếp Máy biến áp 63 MVA số 02 để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các nhà đầu tư trong khu công nghiệp Nhơn Trạch 5. Đến tháng 4/2013, Công ty đã hoàn thành và đóng điện đưa vào sử dụng Máy biến áp 63 MVA số 02 (giai đoạn 2).

 

Máy biến áp 63MVA T2

Đến tháng 11/2017 Công ty tiếp tục đầu tư giai đoạn 3 và hoàn thành đóng điện máy biến áp 63MVA số 3, nâng tổng công suất Trạm biến áp Nhơn Trạch 5 lên 189MVA.

Hình ảnh thi công lắp đặt Máy biến áp 63 MVA số 3

Với sự đầu tư hoàn chỉnh và đồng bộ gồm 3 máy biến áp 63 MVA, hệ thống đường dây phân phối 22kV, hệ thống chống sét, Scada, cáp quang, camera an ninh,  hiện Trạm đang cung cấp điện ổn định cho các nhà đầu tư trong các khu công nghiệp Nhơn Trạch.

Hình Máy biến áp 63 MVA số 3 (T3) đóng điện đưa vào vận hành

 

Nhà điều hành trạm biến áp


Dự án liên quan