Địa điểm

KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Quy mô

Công suất: 229 MVA gồm 4 tổ máy 1x 40 + 3x 63 (MVA)

Số lộ ra: Có tổng 17 lộ, từ lộ 471 đến lộ 488

Dự án đã được IDICO-UDICO triển khai đầu tư từ năm 1997 với 01 Máy biến áp 16 MVA và 01 Máy biến áp 40 MVA cung cấp điện cho các nhà đầu tư trong khu công nghiệp Nhơn Trạch I.

Qua quá trình phát triển các khu công nghiệp Nhơn Trạch như: Khu công nghiệp Nhơn Trạch I; II; III; …nhu cầu sử dụng điện của các nhà đầu tư tăng lên đáng kể. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các nhà đầu tư, từ năm 2004 đến 2008, IDICO-UDICO đã mở rộng, nâng công suất của Trạm thêm 2 tổ máy 63 MVA, năm 2020 Công ty tiếp tục nâng công suất máy biến áp 1T 16MVA lên thành 63MVA. Đến nay IDICO-UDICO đã và đang đầu tư xây dựng Trạm đạt công suất 229 MVA.

Máy biến áp 40MVA

 

Máy biến áp 63MVA

 

Máy biến áp 63MVA-3T

 

Nhà điều hành trạm

 

Dàn tủ trung thế 22kV

Tình hình thực hiện hạng mục Nâng cấp MBA 1T 16MVA lên 63MVA:

Hạng mục MBA 1T – 16MVA được HĐQT Công ty chấp thuận chủ trương thay thế và nâng công suất lên 63MVA nhằm thay máy cũ đã lạc hậu (trên 30 năm), giảm tổn hao điện năng và đáp ứng nhu cầu phụ tải cấp cho khách hàng.

Năm 2019 Công ty đã hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư cho dự án như: điều chỉnh nâng công suất máy 1T lên 63MVA vào quy hoạch phát triển điện lực Đồng Nai giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035; Lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình, kế hoạch lựa chọn nhà thầu …

Năm 2020 Công ty đã tổ chức đấu thầu rộng rãi 02 gói thầu mua sắm máy biến áp và vật tư thiết bị hạng mục Thay máy 16MVA, hiện nay Gói thầu số 1 đã ký hợp đồng với nhà thầu và đang triển khai thực hiện, Công ty đang hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thầu số 2 và các gói thầu còn lại để thực hiện theo quy định. Hạng mục dự kiến sẽ được hoàn thành và đóng điện vận hành trong Quý 2/2021.

Máy biến áp 63MVA – 1T đang được lắp đặt thay thế máy 16MVA cũ 

Ngoài ra Công ty đang phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế Hạng mục Thay dàn tủ 22kV ngăn MBA 2T và mua thiết bị dự phòng cho Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ.


Dự án liên quan