Địa điểm

Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Quy mô

189 MVA (3x 63MVA).

Giá trị đầu tư dự kiến: 141,2 tỷ

Tổng công ty IDICO đã chấp thuận chủ trương cho IDICO-UDICO nghiên cứu, lập thủ tục đầu tư dự án TBA 110/22 kV KCN Hựu Thạnh, xây dựng phương án khai thác, vận hành Trạm biến áp 110/22kV và hệ thống lưới điện 22kV Khu công nghiệp Hựu Thạnh tại văn bản số 125/TCT-ĐT ngày 24/4/2018.

KCN Hựu Thạnh

Ngày 11/01/2019 Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã thống nhất việc IDICO-UDICO đầu tư TBA 110/22KV và lưới điện phân phối 22kV trong KCN Hựu Thạnh, đấu nối mua điện ở cấp điện áp 110kV và đề nghị IDICO-UDICO báo cáo UBND tỉnh Long An đề nghị Bộ Công thương xem xét, phê duyệt bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Long An.

Đơn vị tư vấn đã hoàn thiện hồ sơ bổ sung TBA 110/22kV KCN Hựu Thạnh vào Quy hoạch phát triển lưới điện tỉnh Long An và gửi Sở Công thương Long An. Sau khi lấy ý kiến các ngành, Sở Công thương đã báo cáo UBND tỉnh Long An và hồ sơ đã được UBND tỉnh Long An trình Bộ Công Thương xin phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tại Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 28/6/2019, hiện hồ sơ đang được Bộ Công thương giải quyết.

Hiện Công ty đang phối hợp với đơn vị tư vấn lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư, hồ sơ bổ sung quy hoạch, tư vấn thiết kế cho dự án.

    Hệ thống lưới điện phân phối 22kV KCN Hựu Thạnh.

  • Quy mô chiều dài tuyến: 21 km.
  • Giá trị đầu tư dự kiến: 54,6 tỷ.

Để chuẩn bị nguồn điện 22kV cấp cho KCN Hựu Thạnh trong thời gian đầu tư TBA 110/22kV, công ty IDICO-UDICO cùng đơn vị tư vấn đã làm việc với điện lực Long An, điện lực Đức Hòa để xin đấu nối cấp điện tạm cho KCN Hựu Thạnh. Ngày 10/4/2020 Điện lực Đức Hòa đã ký thỏa thuận đấu nối số 159/2020/TTĐN-ĐLĐHo, theo đó vị trí đấu nối thỏa thuận tại cột số T20/1 (dk) của Nhánh rẽ Khu tái định cư KCN Hựu Thạnh tuyến 477 An Thạnh.

Ngày 21/7/2020 HĐQT Công ty đã ra quyết định số 10/QĐ-HĐQT phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục Lưới điện phân phối 22kV giai đoạn 1, Công ty đang triển khai thi công để cấp điện theo tiến độ thu hút đầu tư KCN.

Thi công lưới điện 22kV


Dự án liên quan