Hệ thống Điện mặt trời mái nhà

Căn cứ Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO (IDICO-UDICO) hiện đang trực tiếp quản lý vận hành 02 Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ công suất 182 MVA, Nhơn Trạch 5 công suất 189 MVA và hệ thống lưới điện phân phối 22kV, cấp điện ổn định cho gần 200 nhà đầu tư tại các KCN Nhơn Trạch.

Hầu hết các nhà xưởng của khách hàng mà IDICO-UDICO cấp điện chưa lắp tấm pin năng lượng mặt trời, thực hiện chủ trương của chính phủ về tiết kiệm điện, ngày 06/8/2020 HĐQT Công ty có văn bản số 04/CT-HĐQT chấp thuận chủ trương nghiên cứu, lập thủ tục đầu tư dự án Điện mặt trời mái nhà tại KCN Nhơn Trạch.  Theo đó, Công ty sẽ hợp tác với các khách hàng sử dụng điện để thuê mái nhà xưởng đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà, Phương án thực hiện như sau:

  • Hệ thống điện mặt trời IDICO-UDICO đầu tư gồm có các tấm Pin PV được lắp đặt trên mái nhà xưởng của khách hàng và có công suất không quá 1MWp, đấu nối trực tiếp vào lưới điện hiện hữu của IDICO-UDICO quản lý.
  • IDICO-UDICO chịu trách nhiệm lập các thủ tục và thực hiện đầu tư dự án điện mặt trời mái nhà. Dự án gồm nhiều hệ thống riêng biệt, công suất mỗi hệ thống là 1MWp.
  • Khi khách hàng đồng ý cho IDICO-UDICO đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà trên mái nhà xưởng của mình tại các Khu công nghiệp Nhơn Trạch, IDICO-UDICO sẽ trả chi phí thuê mái cho Khách hàng. Diện tích mái cần sử dụng để lắp đặt một hệ thống điện công suất 1MWp khoảng 8.000m2.
  • Sau khi hoàn thành hệ thống điện mặt trời mái nhà và đưa vào sử dụng, hai bên sẽ thực hiện mua bán điện qua hệ thống này.
  • Việc hợp tác đầu tư này Khách hàng có được những lợi ích:
  • Sẽ được mua điện từ Hệ thống điện mặt trời với giá rẻ hơn giá mua điện hiện tại mà không phải tốn chi phí đầu tư ban đầu rất lớn.
  • Khách hàng có thêm khoản doanh thu từ tiền thuê diện tích mái nhà xưởng.
  • Hợp đồng mua bán điện từ hệ thống điện mặt trời mái nhà sẽ được ký ổn định trong 20 năm.

Dự án liên quan